Terug

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan staan de uitgangspunten en visie van Thuishuis Tomke beschreven die gebruikt worden bij de omgang, verzorging en opvoeding van de kinderen.