Terug

Peuteropvang

Thuishuis Oh gut oh grut biedt ook peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar

Samen spelen en ontwikkelen…. Leuk en leerzaam!

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Maak dan gebruik van peuteropvang! De peuteropvang is een leuke en leerzame plek waar uw kind leert samenspelen met andere kinderen. De peuteropvang is hierdoor een goede voorbereiding op de basisschool. Zo maakt uw kind straks een goede start in groep 1.
Peuters zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. De peuteropvang maakt die wereld stap voor stap een beetje groter. Op de peuteropvang leert uw kind deel uit te maken van een groep: samen spelen, eerlijk delen en op je beurt wachten. Ook wordt op de peuteropvang de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek en emotionele ontwikkeling van uw kind gestimuleerd.

 Alle peuters doen mee aan de groepsactiviteiten en is natuurlijk  tijd voor vrij spelen. Het samen plakken, kleien, verven, lezen, zingen, bouwen, klimmen en klauteren draagt bij aan de ontwikkeling van uw kind. We  zorgen er hierbij voor dat uw kind zich fijn voelt en vooral: dat het kind zichzelf kan zijn

VVE: een steuntje in de rug

We werken met het voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma Uk&Puk . Een VVE-programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel op het gebied van taal en rekenen als ook de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling. We werken met  thema’s zoals ‘lente’, ‘huis’ of ‘hoe zie ik er uit’. 

Extra uren

Sommige peuters kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken bij hun ontwikkeling. Zij kunnen extra uren naar de peuteropvang. Zo verloopt de overgang naar de basisschool soepeler. Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan zijn deze extra uren kosteloos. Zo krijgen kinderen die extra steun kunnen gebruiken dit al in een vroeg stadium aangeboden.

Hoe werkt het?

U kunt uw kind rechtstreeks bij ons inschrijven voor peuteropvang  
Voor de peuteropvang betaalt u een ouderbijdrage. Hiermee betaalt u een deel van de kosten voor peuteropvang of VVE. Een deel van de kosten krijgt u terug via de kinderopvangtoeslag  (zie tarieven) en/of wordt vergoed door de gemeente. Hoeveel u zelf moet betalen is afhankelijk van uw inkomen.

Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en heeft uw kind een VVE-indicatie? Voor deze aanvullende uren hoeft u geen toeslag aan te vragen en hierover betaalt u ook geen eigen bijdrage. De gemeente vergoedt deze aanvullende uren volledig.

Gemeentelijke bijdrage

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten. Thuishuis Oh gut oh grut regelt dit met de gemeente. Uw kind kan maximaal twee dagdelen naar de peuteropvang. Heeft uw kind een VVE-indicatie dan mag hij/zij extra uren naar de peuteropvang. Deze extra uren worden volledig vergoed door de gemeente.