Terug

Protocol Hygiene

Kinderopvang is aan kwaliteitsregels gebonden. Gelukkig maar want ouders willen graag het beste voor hun kind en daar komt hygiëne ook bij kijken. Er zijn tal van factoren die de gezondheid beïnvloeden. Naarmate kinderen jonger zijn, zijn ze kwetsbaarder.

Overdracht van ziektekiemen

Bij jonge kinderen is het afweersysteem volop in ontwikkeling. Via andere kinderen komen zij vaker in contact met allerlei ziekteverwekkers (micro-organismen) waartegen zij nog geen weerstand hebben opgebouwd. Kinderen verspreiden infecties in een asymptomatische fase (waarin het kind zelf nog niet ziek is) en daardoor zijn goede hygiënemaatregelen nodig om onnodig overdracht van ziektekiemen tegen te gaan.
Micro-organismen kunnen zich top de volgende manieren verspreiden:

 • Via handen
  Was de handen regelmatig en bij voorkeur met stromend water en zeep.
 • Via de lucht (aanhoesten, huidschilfers of stof)
  Draag zorg voor goede hoesthygiëne door aanhoesten te voorkomen en na het hoesten, niezen of neus te snuiten de handen (laten) wassen 
 • Via voedsel
  Voedselveiligheid waarborgen door te zorgen dat de koelkasttemperatuur nooit boven 7 graden Celsius komt voor de te bewaren zuigelingenvoeding en andere etenswaren. Laat kinderen ook niet van elkaars bord eten of uit elkaars beker drinken. Informatie over voedselveiligheid vind je op www.voedingscentrum.nl
 • Via voorwerpen zoals speelgoed, beddengoed, deurkruk of de closetpot 
  Was speelgoed dagelijks en beddengoed wekelijks. De deurkruk en closetpot zijn zeer grote overdrachtsmedia, zorg dus niet alleen voor goede hygiëne bij om het toilet maar ook de spoelknop en deurkruk. Deze worden namelijk veelvuldig gebruikt alvorens het handen wassen! 
 • Via lichaamsvloeistoffen (braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed) 
  Het verschonen van baby’s brengt risico’s met zich mee vanwege het directe contact met ontlasting. Oppervlakken kleiner dan ½ m2 zoals een aankleedkussen, speelgoed of de thermometer kunnen na huishoudelijk reinigen met alcohol 70% gedesinfecteerd worden.
 • Via dieren 
  Wees alert op beten of krabben van een dier. 

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu

Een gezond binnenmilieu betekent dat de lucht schoon en fris is en weinig stofdeeltjes en micro-organismen bevat. Ook de temperatuur en vochtigheid van de lucht mogen niet te hoog of te laag zijn. Voldoende ventilatie is een voorwaarde voor een gezond binnenmilieu. Houd klapraampjes of ventilatieroosters altijd iets open, ook in de winter (sluit ze dan eventueel voor de helft). Voorwerpen van textiel vormen een belangrijke bron van allergenen (stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken). Allergenen zijn vooral schadelijk voor kinderen die een allergie hebben. Het is dus van belang dat textiel gewassen of gestofzuigd wordt. Veel kinderen zijn overgevoelig voor huisdieren.

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu

Om de gezondheid van de kinderen te kunnen waarborgen, is het van belang dat kinderen op momenten dat ze buiten zijn, niet aan omstandigheden worden blootgesteld die schade aan hun gezondheid berokkenen. Voor informatie over bodem- en luchtverontreiniging, geluid en stank en de gevolgen daarvan voor de gezondheid, kan men terecht bij de lokale GGD. 

 • Planten met allergeen stuifmeel 
  Verspreiders van allergeen stuifmeel zijn:
  - planten met onopvallende groenige aren, bloemetjes of trossen meeldraden zoals allerlei grassoorten, onkruiden. 
  - bomen: berk, cipres, els, hazelaar en plataan. In iets mindere mate ook de beuk, ceder, es, eik, jeneverbes, liguster, en taxus.
 • Steken door bijen of wespen en tekenbeten
  Steken van bijen of wespen kunnen een allergische reactie tot gevolg hebben. Mocht een kind gestoken worden dan dient als volgt gehandeld te worden: 
  - verwijder na een bijensteek de angel direct met een pincet. Zuig het gif met een speciaal daarvoor bedoeld spuitje uit het wondje.
  - koel het wondje om zwelling tegen te gaan, dep eventueel met verdunde ammonia (10%) 
  Tekenbeten kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken. Na een tekenbeet moet de teek met een tekenpincet (met draaiende beweging) verwijderd worden. De wond moet met jodium of alcohol (70%) gedesinfecteerd worden. Informeer ouders bij tekenbeten zodat zij alert zijn op symptomen die wijzen op de ziekte van Lyme. Het eerste symptoom is een rode plek die na een week tot een maand op de plaats van de tekenbeet ontstaat. In een later stadium gaat de ziekte gepaard met griepachtige verschijnselen.
 • Hygiëne in zandbakken
  Zand van zandbakken kan op verschillende manieren verontreinigd zijn. Waar vooral op gelet moet worden, is ontlasting van honden en katten. Deze kunnen namelijk spoelwormen bevatten waarvan de eitjes ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken (koorts, griepachtige klachten, buikklachten, prikkelhoest, long- en leverklachten). Vervang zand wanneer het zichtbaar vervuild is. Laat kinderen niet eten of drinken in een zandbak en laat ze goed de handen wassen na zandbak gebruik in een openbare speeltuin. 
 • Klimaat
  Door extreme weersomstandigheden kunnen kinderen een zonnesteek oplopen, uitdrogen of verbranden. Eerste hulp bij zonnesteek: schaduw zoeken en het slachtoffer afkoelen met water. Geef bij overmatig zweten slokjes water met een snufje zout. Door kou kunnen kinderen onderkoeld raken (let op bij baby’s). Eerste hulp bij onderkoeling: breng het slachtoffer naar binnen of een beschutte omgeving, verwijder eventueel natte kleding. Verwarm het slachtoffer door dekens, kruiken of een warme douche. Gebruik geen alcoholische dranken, dit werkt vaat verwijderend waardoor er extra afkoeling ontstaat.