Terug

Pedagogische kwaliteit

De pedagoog brengt jaarlijks een bezoek van 2 tot 3 uur aan een Thuishuis tijdens openingstijden. Ze kijkt dan naar het pedagogisch handelen van de leidster en maakt hiervan een verslag. Hier kunt u enkele citaten uit dit verslag lezen die een indruk geven van de pedagogische kwaliteit van Diana Drost

Tijdens mijn binnenkomst maakt Diana samen met de kinderen een huis van duplo. Er heerst een rustige, ontspannen en gezellige sfeer. Het is fijn, Diana in haar eigen Thuishuis aan het werk te zien, ze is zichtbaar in haar element! 

Diana is sensitief responsief in haar handelen naar de kinderen toe. Ze voelt de kinderen goed aan, weet wat ze bedoelen en reageert passend op hun signalen. Zo maakt D. onderweg in de kar al wijzend een geluidje en Diana weet meteen dat het om angst voor een spinnetje gaat; het blijkt uiteindelijk een takje te zijn. Diana is betrokken op de kinderen, zo vraagt ze “Wat is stuk, lieverd?” en “Gaat het goed, W.?” en als W. knikt, zegt Diana “Oh gelukkig”. Het is waardevol dat Diana de namen van de kinderen geregeld gebruikt, ook verwoordt ze de beleving van de kinderen, zoals verwondering: na een “oh” van één van de kinderen reageert Diana met “Ja dat is een giraf (duplo)”. Ook tijdens het verschonen zorgt Diana ervoor, steeds contact met ieder kind te houden. Diana zet de taal ook goed in om te structureren en grenzen te stellen. Ze benoemt wat ze niet goed vindt en legt dit ook uit: “W., wil je niet op de pop gaan staan? Anders gaat ‘ie stuk”. Het is fijn om te merken, dat Diana rijke taal biedt.

Diana stimuleert de kinderen om zelf te ontdekken en dingen zelf uit te proberen, zo ook bij het poortje op de parkeergarage: het gaat er moeilijk weer aan vast, maar uiteindelijk lukt het door het samen te doen!