Terug

Werken met Uk & Puk (VE)

Saskia van Heuvelen werkt in haar Thuishuis met de Uk & Puk methode. Dit is een zogenaamde VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie) methode. Om hier goed mee te kunnen werken heeft ze een gedegen training gevolgd.

Puk is een pop die allerlei dingen kan doen en de belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar. De methode is opgebouwd uit elf speelse thema's. Ze variëren van 'Eet smakelijk!' en 'Wat heb jij aan vandaag?' tot 'Ik en mijn familie' en 'Ik ben bijna 4!'. Aan ieder thema zijn woorden gekoppeld en deze woorden worden tijdens het thema op speelse wijze aan de kinderen geleerd. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten past Saskia in, in de dagelijkse gang van zaken. Zo stimuleert ze op een speelse en heel natuurlijke wijze de brede ontwikkeling van kinderen in alle leeftijden. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door op een speelse manier actief bezig te zijn en lekker te spelen! Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. U zult van uw kind zeker af en toe iets horen over Puk, wat hij vandaag heeft gedaan of welke kleren Puk aan had. En in het Thuishuis komt u Puk zeker tegen.