Terug

Het boek vol herinneringen

Elk kind heeft aan het eind van zijn/haar tijd bij Thuishuis Klavertje 4 'een boek vol herinneringen'.

Documenteren past bij mijn manier van werken. Voor de kinderen doe ik dit in Het boek vol herinneringen. Ieder kind heeft zijn/haar eigen map (A-4 formaat), waarin ik beschrijf wat de kinderen doen als ze bij Thuishuis Klavertje 4 zijn en ook uitspraken van het kind komen er in te staan. Het wordt daardoor een soort dagboek, aangevuld met veel foto’s, tekeningen en knutselwerkjes. Ouders kunnen de map op hun gemak thuis doorlezen en er evt. zelf stukjes in schrijven over wat hij/zij thuis gedaan heeft.

Maar het boek is vooral bedoeld voor de kinderen zelf. Nu vragen ze al regelmatig om hun map. Ze kijken de map door en zien op de foto’s wat ze gedaan hebben.

Soms zien ze een foto, schuiven de map aan de kant en willen dan met datgene spelen wat ze op de foto gezien hebben. Ook komen herinneringen boven aan het bezoekje aan de bieb of de wandeling over het zandpad met de diepe waterplassen: “toen was mijn broek helemaal nat”.

En ‘het boek vol herinneringen’ is natuurlijk ook leuk voor later. Wat weet je anders als je 10 bent nog van je tijd als 2-jarige? En als je zelf kinderen krijgt en die vinden iets erg leuk, dan ben je benieuwd wat je zelf deed toen je 3 was. Het is/wordt dus een waardevol document.

Als ze mij zien schrijven, willen ze dat soms zelf ook, incl. stickertjes plakken.

De slaap- en eettijden komen op het memobord te staan. Bij het ophalen kunnen ouders dit lezen of ik vermeld dat het kind kort of juist lang geslapen heeft en dat de fles bijv. niet helemaal leeggedronken is.

Wat ook bij het documenteren past is de familiewand. Hier hangt van alle kinderen een A-4tje met daarop foto’s van het kind zelf, van de hond of kat, het huis of wat verder belangrijk is voor het kind. We bekijken de foto’s regelmatig en praten over wat er op staat.

Daarnaast hangen er foto’s van activiteiten van de afgelopen tijd aan de muur. Als de kinderen de foto’s bekijken, komen er herinneringen boven aan die activiteiten of ze zien een ander kind iets doen op de foto, wat ze zelf ook willen doen. En er zijn fotoboekjes met foto’s van het Thuishuis, waardoor ze aan eerdere activiteiten herinnerd worden.