Terug

Protocollen

In Thuishuis Dribbel wordt gewerkt met een aantal protocollen om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen. Naast het protocol hygiëne, geneesmiddelen en veilig slapen wordt er gewerkt met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor ouders is dit document op te vragen bij Thuishuis Dribbel.

Protocol geneesmiddelen

Protocol veilig slapen

Protocol gezondheid en hygiéne