Terug

Soorten Opvang

Thuishuis de Speelhoek biedt verschillende soorten opvang: voorschoolse opvang, dag opvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en vakantie opvang.

Kinderopvang in Thuishuis de Speelhoek

Uitgangspunt van Thuishuis bij het omgaan met kinderen is het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving. Daarin kunnen kinderen relaties aangaan met andere kinderen en volwassenen en krijgen ze de ruimte om zich individueel en in groepsverband te ontplooien. Thuishuis de Speelhoek is een kleinschalig kindercentrum. Dit betekent voor de kinderen dat ze in een groep zitten met kinderen van 6 weken tot 13 jaar. Voor de leidster is zo'n groep erg leuk, om op deze manier de gehele ontwikkeling van het kind mee te kunnen maken.

De kinderen hebben één vaste leidster die ze verzorgt en begeleidt. Het kind gaat zich op deze manier aan de leidster 'hechten' en zal zich veilig en vertrouwd voelen. Een voorwaarde voor een kind om zelfstandig te kunnen worden en zich goed te kunnen ontwikkelen.

Voorschoolse opvang (VSO)

De voorschoolse opvang van Thuishuis de Speelhoek biedt  basisschool-kinderen een goede start van de dag in een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen. Elk kind heeft aan het begin van de dag een andere behoefte. De één wil lekker wakker worden met een boekje, de ander zit al vol energie en wil volop spelen. Voor beiden biedt Thuishuis die mogelijkheid, zowel in indeling van de ruimte als in aanbod van materiaal.

Dag opvang (KDV)

De dag opvang biedt opvang voor kinderen als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. In Thuishuis de Speelhoek worden kinderen van 6 maanden tot 4 jaar opgevangen in een huiselijk ingerichte ruimte die bij de verschillende leeftijden past.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang begint direct na schooltijd. De BSO is net een huiskamer, waarin uw kind na schooltijd even bij kan komen. Daarna lekker uitwaaien buiten of binnen luieren op de bank. Er worden activiteiten aangeboden maar niets moet. Thuishuis kijkt waaraan de kinderen, na een drukke schooldag, behoefte hebben. Daarbij speelt het zelf kiezen een belangrijke rol. Thuishuis biedt een plezierige sfeer waarin uw kind kan spelen, groeien en ontdekken.

Door de kleinschaligheid kan ieder kind z'n verhaal doen en de aandacht krijgen die het nodig heeft.

Peuteropvang

Samen spelen en ontwikkelen ..., leuk en belangrijk!

Is uw kind 2 tot 4 jaar? Maak dan gebruik van de peuteropvang bij Thuishuis de Speelhoek.
De peuteropvang is een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen, ontdekken en nieuwe dingen kan leren. Een plek waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich op eigen niveau kan ontwikkelen.

Waarom is peuteropvang zo belangrijk?

  • Uw kind leert, ontdekt en speelt met leeftijdgenootjes
  • Uw kind maakt kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen.
  • De ontwikkeling van zelfstandigheid vergroot het zelfvertrouwen van uw kind
  • Spelenderwijs bereiden we het kind voor op de basisschool.

Vakantie opvang

Vakantie opvang is een onderdeel van de buitenschoolse opvang. Heeft u tijdens de schoolweken geen opvang nodig maar in de schoolvakanties wel? Dan is vakantie opvang bij Thuishuis de Speelhoek ideaal.

Incidentele opvang

Deze nieuwe vorm van opvang is bedoeld voor de ouders/verzorgers die niet regulier bij Thuishuis de Speelhoek kinderopvang afnemen en die door omstandigheden per direct of af en toe opvang voor hun kind(eren) nodig hebben. Dit kan handig zijn als er een schoolvrije dag is, ziekte of vakantie van de eigen oppas, bij calamiteiten in het gezin zoals bijvoorbeeld ziekenhuisopname of wanneer u tijdens andere omstandigheden in het gezin geen opvang kunt regelen. U kunt hiervoor contact opnemen met Jeannette Koopmans, eigenaresse van Thuishuis de Speelhoek. Zij kan u vertellen of er plaats is voor extra kinderen op de dag dat u dit wenst.

Tot 24 uur voor de dag waarop u opvang wilt, kunt u incidentele opvang aanvragen bij Thuishuis de Speelhoek. Dit kunt u doen tegen het standaarduurtarief van Thuishuis de Speelhoek.

Voorwaarden

  • Het aanvraagformulier levert u minimaal 24 uur voor de gewenste opvang dag in bij de pedagogisch medewerker van Thuishuis de Speelhoek (het formulier vindt u hier op de website)
  • Een aanvraag voor incidentele opvang is alleen mogelijk als de personeelsinzet en de bezetting van de groep het toelaten. Aan de aanvraag voor incidentele opvang kunt u geen rechten ontlenen, behalve als deze voor goedkeuring is ondertekend door de Thuishuis de Speelhoek.
  • Wanneer u voor meerdere kinderen uit een gezin incidentele opvang aanvraagt vult u voor elk kind afzonderlijk een formulier in.
  • Incidentele opvang kunt u aanvragen tegen het standaarduurtarief van Thuishuis de Speelhoek (kijk voor actuele tarieven op de website)
  • U heeft de mogelijkheid om meerdere data binnen 1 maand in een keer aan te vragen. Valt bijvoorbeeld zowel eind november en begin december in dezelfde week dan vult u voor de datum in november een formulier in en voor de datum in december een ander formulier. Vul het formulier altijd volledig in. Vergeet niet uw handtekening te zetten. U ontvangt een kopie van het formulier zo snel mogelijk na goedkeuring door de directie van Thuishuis de Speelhoek.

U betaalt per eenmalige machtiging. Wanneer beide ouders werken, studeren en/of worden toegeleid naar werk bestaat er recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Kijk voor meer informatie hierover op www.toeslagen.nl