Terug

Pedagogische kwaliteit

Ieder jaar bezoekt Margit Vos, de pedagoog van Stichting Thuishuis, alle Thuishuizen. In deze een samenvatting kunt u lezen over de pedagogische kwaliteit die Jeannette en de andere leidsters bieden in deze kinderopvang.

Inleiding

De pedagoog brengt een bezoek van 2 à 3 uur aan een Thuishuis tijdens openingstijden. Zij observeert  het pedagogisch handelen.  

De Thuishuisondernemer: Jeannette Koopmans

Tijdens mijn komst gaan alle kinderen net aan tafel om fruit te eten. Deze morgen is Ina er ook, zij is een vaste kracht en is er minimaal 20 uur per week. Het is duidelijk, dat Jeannette en Ina goed op elkaar ingespeeld zijn. Ook is er deze ochtend een stagiaire.
Jeannette is rustig en duidelijk naar de kinderen toe. Ze weten zo heel goed waar ze aan toe zijn en voelen zich duidelijk op hun gemak. 

Het is gezellig, zo allemaal aan de grote tafel met fruit. De kinderen weten volgens het vaste ritueel precies, dat ze na het eten om de beurt verschoond worden en door deze voorspelbaarheid kunnen ze rustig hun beurt afwachten aan tafel.  Wie klaar is na het verschonen, mag gaan spelen. Van het verschonen wordt een speciaal contactmoment gemaakt voor ieder kind. Zo is er een jongetje die met het mobiel speelt dat boven hem hangt. Jeannette verdiept zijn spel, door te vragen en te vertellen wat hij steeds pakt: “dat is een spin”, “dat is een libel”, waarop het jongetje het steeds herhaalt. 

In haar contact is Jeannette daarbij sensitief en responsief, ze reageert op een wijze die past bij ieder kind. Zo antwoordt ze op een opmerking van een meisje, die “mama mee” zegt, met: “Ja, jouw mama komt je straks halen, dan ga jij met mama mee”. Fijn dat Jeannette de korte zinnen van de kinderen in goede bewoordingen herhaalt. Omdat Jeannette de kinderen goed kent én op de hoogte is van hun thuissituatie, begrijpt ze vaak meteen wat ze bedoelen. Als een jongetje zegt: “Op de boedelij”, weet Jeannette te zeggen: “Oh, ga jij naar opa op de boerderij?” 

Pedagogisch klimaat

Er is een fijne, warme sfeer in Thuishuis De Speelhoek. Jeannette vertelt, dat ze ook goed contact heeft met de ouders. Jeannette volgt geregeld workshops, zoals nu de cursus autisme, samen met een moeder die een kind met autisme heeft. Ook heeft ze de workshop “gebarentaal” gedaan. Samen met Ina wordt ze nu begeleid, om 50 gebaren toe te passen. Wanneer ze deze beheersen, wordt er meegekeken voor de “officiële” implementatie hiervan. Het is duidelijk zichtbaar dat Jeannette de gebaren al op veel momenten toepast. In de ruimte is het duidelijk zichtbaar dat het lente is, er hangen knutselwerken van schapen en bloemen, prachtig.