Terug

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid staat beschreven vanuit welke visie wordt gewerkt in Thuishuis de Speelhoek. Met voorbeelden wordt aangegeven hoe er wordt ingespeeld op de behoeften van kinderen en op welke manier de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving wordt geboden vanuit een doordacht pedagogisch beleid.