U bent hier: Home / Thuishuizen / Thuishuis Camion / Positieve inspectie GGD

Positieve inspectie GGD

De GGD inspecteur is in maart 2018 op bezoek geweest bij Marina en heeft na onderzoek geconstateerd dat Marina met haar opvang Thuishuis Camion voldoet aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang.

De GGD inspecteur over het pedagogisch klimaat
           
  

Een onderdeel van een inspectiebezoek van een GGD inspecteur (de zogeheten toezichthouder) is het inspecteren van het pedagogisch klimaat. De GGD inspecteur schrijft in haar rapport hier o.a. het volgende over:      

"Tijdens het bezoek van de toezichthouder zijn drie opvangkinderen aanwezig, van 3,4 en 1 jaar. De kinderen van 3 en 4 speelden samen op de vloer en kwamen fruit eten aan tafel. Ze krijgen ieder hun eigen bakje en eten zelf. Het kindje van 1 jaar werd tijdens het bezoek uit bed gehaald en at ook fruit aan tafel. De gastouder had haar op de arm en liet het kindje eerst even kijken, en vertelde dat er iemand was, voordat ze aan tafel in haar eigen stoel werd gezet. De gastouder vertelt dat ze het belangrijk vindt dat kinderen en de ouders zich veilig en vertrouwd voelen bij haar. Dat kan ze merken omdat kinderen bij haar ook wel eens boosheid of verdriet uiten, vertelt ze.

De gastouder wil graag en zorgt ervoor dat kinderen dingen kunnen leren bij haar. Voor de verschillende leeftijden en interesses van de opvangkinderen is er knutsel- en spelmateriaal. Met elkaar praten en naar elkaar luisteren, krijgen aandacht van de gastouder. Ze gebruikt hiervoor methode Tink (taal- en interactievaardigheden), leest voor, zingt, doet spelletjes, puzzelen en laat kinderen ook samen of zelfstandig spelen. De toezichthouder ziet dat de gastouder ingaat op wat de kinderen tegen haar zeggen, ze noemt ze bij naam en kijkt ze op ooghoogte aan. De kinderen weten dat ze zelf speelgoed mogen pakken uit de open kastjes en speelgoedboxen en dat in de kastjes met deurtjes de dingen staan die ze aan de gastouder moeten vragen.Als de kinderen buiten spelen in de afgesloten tuin met zandbak, schommel, glijbaan is de gastouder of stagiaire aanwezig."

Lees hier het complete inspectierapport

Deel op