Terug

Hoe ziet de dag eruit?

Structuur is belangrijk voor kinderen. Het geeft een gevoel van veiligheid. Ze weten namelijk waar ze aan toe zijn. Daarom  werken we met een dagschema. In dit schema staan vaste momenten op de dag die iedere keer terugkomen. Dit schema wordt elke keer aangepast aan het thema waar we op dat moment mee werken. Iedere 2 a 3 weken hebben we een nieuw thema zoals bijvoorbeeld herfst of familie.  Deze op thema gebaseerde dagmomenten bestaan onder andere uit:

  • Voorlezen
  • Werkbladen maken
  • Knutselen
  • Liedjes zingen
  • Kringactiviteiten
  • Naar buiten gaan
  • Vrij spelen
  • Op vaste tijden eten en drinken
  • Opruimen voor de maaltijd
  • Slapen

Voor het programma dat we de kinderen aanbieden maken we gebruik van peuterplein.  Peuterplein biedt een rijk en gevarieerd programma inclusief VVE, waarbij we de kinderen stimuleren op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.