Terug

Tarieven

U betaalt per uur. Er wordt niet gerekend met dagdelen. Bovendien hoeft u als ouder de vakantieweken, dat het Thuishuis gesloten is, niet te betalen.

Bijvoorbeeld: Wanneer u afspreekt dat uw kind van 9.00 tot 15.00 uur opvang nodig heeft, dan betaalt u als ouder 6 uur. (Sommige kinderopvangorganisaties rekenen met dagdelen van 5,5 uur en in dit voorbeeld zou dit dan 2 dagdelen zijn en zou u 11 uur betalen).

Van de overheid kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen. U kunt dit zelf aanvragen. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

U kunt de tabellen downloaden (in PDF) waarmee u zelf de eigen bijdrage van de kosten voor kinderopvang bij Thuishuis Bambeloe vanaf 1 januari 2019 kunt berekenen.

Opvang kinderdagverblijf vanaf 45 cent per uur

Buitenschoolse opvang vanaf 34 cent per uur