Privacybeleid, klachten en inspraak

Privacybeleid Stichting Thuishuis

Bij Thuishuis werken we met persoonsgegevens van ouders en kinderen die van de kinderopvang gebruik maken in een van de Thuishuizen, de gegevens van de Thuishuisondernemers en met gegevens van de bezoekers van onze website en Facebookpagina. Thuishuis vindt de privacy van haar klanten en bezoekers heel belangrijk. In onze privacyverklaring kun je lezen op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens.

Klachten

Heb je een klacht over de opvang in een Thuishuis? Bespreek jouw klacht dan samen met de eigenaresse van het Thuishuis. Kom je er samen niet uit dan kun je contact opnemen met de directeur van Stichting Thuishuis of je kunt rechtstreeks contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. In het interne klachtenreglement van Thuishuis vind je de werkwijze die voor alle Thuishuizen geldt.

In 2018 zijn er geen geschillen voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang

Inspraak van ouders

Als Stichting Thuishuis vinden wij het van belang dat ouders betrokken zijn bij het algemene beleid van de Stichting. Dit kan via een oudercommissie. Het doel  van een oudercommissie is om de belangen van de ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Door het grote werkgebied van Stichting Thuishuis is een oudercommissie minder praktisch. 

Hoe geven we de inspraak en het contact met ouders dan vorm?
Stichting Thuishuis  werkt met de Verbeter-Meter.  Met dit digitale instrument peilen we vragen, meningen en behoeften.  We sturen twee keer per jaar via de mail een korte digitale vragenlijst naar ouders  waarin o.a  onderwerpen aan de orde komen waarover ouders adviesrecht hebben. Dit zijn:

  • Pedagogisch beleid
  • Voeding, veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Voorschoolse Educatie (VE)
  • Klachtenregeling
  • Prijs

Op deze manier kunnen alle ouders hun mening kenbaar maken en daar kan  Stichting Thuishuis in het maken van beleid rekening mee houden.

Middels een nieuwsbrief brengen we ouders twee keer per jaar op de hoogte van de uitkomsten van de Verbeter-Meter en van andere zaken die voor ouders van belang zijn.