Pedagogische kwaliteit

Alle Thuishuisondernemers hebben binnen de kaders van het pedagogisch beleid van Stichting Thuishuis een eigen pedagogisch beleidsplan geschreven. Hierin kun je de werkwijze lezen van het betreffende Thuishuis. Tevens heeft Stichting Thuishuis een pedagoog in dienst, die jaarlijks een huisbezoek brengt aan iedere Thuishuisondernemer.

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan van Stichting Thuishuis lees je de pedagogische visie van Stichting Thuishuis. Deze visie verwoordt de uitgangspunten voor de omgang, verzorging en opvoeding van kinderen die opgevangen worden bij de ondernemers in de Thuishuizen. 

Naast dit algemene beleidsplan van Stichting Thuishuis heeft iedere Thuishuisondernemer een individueel pedagogisch beleidsplan gericht op het eigen Thuishuis. Wanneer je hierin geïnteresseerd bent kun je kijken op de website van het betreffende Thuishuis of je kunt de ondernemer hiernaar vragen.

Pedagoog

Stichting Thuishuis heeft een pedagoog, Margit Vos, in dienst die jaarlijks alle Thuishuisondernemers bezoekt. Zij brengt een bezoek van 3 uur aan een Thuishuis tijdens openingstijden. Zij observeert het pedagogisch handelen, mede naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan van de betreffende Thuishuisondernemer. Bij het observeren van de Thuishuisondernemers gaat ze uit van de richtlijnen die de overheid in de Wet Kinderopvang heeft gegeven voor verantwoorde kinderopvang. Dit is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Margit is voor alle ondernemers ook aandachtsfunctionaris en aanspreekpunt als het gaat om het signaleren van kindermishandeling. Zij adviseert en ondersteunt de Thuishuisondernemers indien er vermoedens/signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling en de te nemen stappen die vermeld staan in de Melcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Heb je vragen of wil je meer weten, neem contact met ons op: 050-5778005, of info@thuishuis.info