Ouderinspraak gastouderopvang

Als Stichting Thuishuis vinden wij het van belang dat ouders betrokken zijn bij het algemene beleid van de Stichting. Dit kan via een oudercommissie. Het doel  van een oudercommissie is om de belangen van de ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Door het grote werkgebied van Stichting Thuishuis is een oudercommissie minder praktisch. 

Hoe geven we de inspraak en het contact met ouders dan vorm?
Stichting Thuishuis  werkt met de Verbeter-Meter.  Met dit digitale instrument peilen we vragen, meningen en behoeften.  We sturen twee keer per jaar via de mail een korte digitale vragenlijst naar ouders  waarin o.a  onderwerpen aan de orde komen waarover ouders adviesrecht hebben. Dit zijn:

  • Pedagogisch beleid
  • Voeding, veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Voorschoolse Educatie (VE)
  • Klachtenregeling
  • Tarief

Op deze manier kunnen alle ouders hun mening kenbaar maken en daar kan Stichting Thuishuis in het maken van beleid rekening mee houden.

Middels een nieuwsbrief brengen we ouders twee keer per jaar op de hoogte van de uitkomsten van de Verbeter-Meter en van andere zaken die voor ouders van belang zijn.