Tink Toppers

17 mei 2018

Deze toppers hebben allemaal de cursus Taal en Interactievaardigheden Kinderopvang gevolgd. Bij deze training ligt de nadruk op vaardigheden die tijdens de omgang met de kinderen in de groep, de interactie, gebruikt worden. Steeds draait het om drie vragen: Hoe doe je dat, wat zeg je, hoe zeg je het?

Zo is het belangrijk een kind geregeld bij de naam te noemen. En is het voor een kind fijn dat het met taal en gebaren voorbereid wordt als je het uit de kinderstoel tilt? Wat je zegt en hoe je praat werkt nog jaren door op de taalvaardigheid van kinderen!

Tijdens de TINK training leren de pedagogisch medewerkers  technieken om bijvoorbeeld écht interactief voor te lezen en een thema zo op te zetten dat het kinderen de kans geeft om nieuwe woorden makkelijker toe te eigenen.

Alle deelnemers gaan in hun eigen Thuishuis aan de slag met deze taal- en interactievaardigheden.