Thuishuis Adorp wordt IKC

23 mrt 2016

Thuishuis Klein is Fijn in Adorp heeft de intentieverklaring ondertekend voor het vormen van een IKC (Integraal Kinder Centrum) met OBS De Wierde in Adorp.

Thuishuis Klein is Fijn en o.b.s. De Wierde in Adorp hebben, na diverse verkennende gesprekken, de intentie uitgesproken om samen gestalte te gaan geven aan een Integraal Kindcentrum in Adorp.

In de komende maanden zal de basis gelegd worden voor het kindcentrum. Het is de bedoeling dat het Integraal Kindcentrum De Wierde na de zomervakantie zal starten. Thuishuis Klein is Fijn zal, zoals het nu ook doet, de opvang van 0 tot 4 jarigen verzorgen en zal in augustus verhuizen naar het schoolgebouw aan De Kleine Straat in Adorp. Ook de naschoolse opvang zal op termijn verzorgd worden door Thuishuis Klein is Fijn. Het IKC De Wierde zal dan dagelijks van ’s morgens 7.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur geopend zijn.  De school en de kinderopvanginstelling oriënteren zich tevens op het oprichten van een gezamenlijke peuter-kleutergroep waar de leerkracht en de leidster in gezamenlijkheid een aanbod realiseren m.b.t. de ontwikkeling van kinderen van 2 ½ t/m 5 jaar gedurende één of twee ochtenden in de week.

De school en het Thuishuis vinden het van groot belang dat kinderen zich thuis voelen, veilig voelen en met plezier naar het nieuwe Kindcentrum zullen gaan. Samen worden de lijnen voor het pedagogisch beleid uitgezet met oog voor de doorgaande lijn van kinderopvang naar school en buitenschoolse opvang.

Bron: Winsum.Nieuws.nl