SER: naar een voorziening voor álle peuters

24 jan 2016

Thuishuis onderschrijft het voorstel van de Sociaal Economische Raad (SER). Hierin pleit de Raad voor het basisrecht van 16 uur kinderopvang voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Tevens is volgens de SER een consistent overheidsbeleid nodig, inclusief stabiele financiering.

Voorzieningen voor jonge kinderen zijn een onmisbaar arbeidsmarktinstrument én leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Dat onderstreept de SER in het rapport. Het loont volgens de raad dan ook hierin gericht te investeren. Er ontbreekt nu een stabiel toekomstperspectief op jonge kinderen en de SER hoopt met dit advies een einde te maken aan het ‘jojobeleid’ van de overheid.

Keuzevrijheid en maatwerk
De SER noemt keuzevrijheid voor ouders een belangrijk onderdeel van de visie op een toekomstig stelsel. Waarbij het volgens de Raad gaat om de inhoud en niet om de vorm. De afgelopen jaren wordt er in de kinderopvang hard gewerkt aan maatwerk; geen kind, ouder en buurt is hetzelfde. Dat betekent meer vormen van opvang en onderwijs en een divers aanbod, zoals tweetalige, agrarische, sport, cultuur opvang en integrale kindcentra. En een goede samenwerking tussen partijen. Maatwerk is van belang om er zo voor te zorgen dat ouders en kinderen echt kunnen kiezen. 

Betaalbare kinderopvang
Een verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2016 en 2017 zijn goede stappen om de toegankelijkheid te vergroten. De SER adviseert de overheid ouders nog verder tegemoet te komen in de kosten voor opvang, pleit voor extra geld voor Vroeg Voorschoolse Educatie  (VVE) en adviseert te bezien of de maximum uurprijzen waarover ouders toeslag ontvangen in lijn liggen met de kostenontwikkeling in de sector.