Professionele kinderopvang aan huis, kan dat eigenlijk wel?

2 feb 2017

Kinderopvang aan huis; in een verbouwde garage, in een tuinhuis of een voormalige schuur. Als gastouder en in sommige gevallen ook als kleinschalig kinderdagverblijf is dit heel goed mogelijk.

Thuishuis gastouderopvang 

De wet- en regelgeving voor gastouderopvang schrijft voor dat de opvang altijd op het woonadres van de gastouder of vraagouder plaats moet vinden. Bij Thuishuis kan dit alleen op het woonadres van de gastouder zelf. De meeste Thuishuisondernemers die gastouder zijn doen dit vanuit een speciaal daarvoor bestemde en verbouwde ruimte aan of bij hun huis. De ruimte beschikt over een mooie speelruimte en een aparte slaapkamer voor de kinderen. Kijk voor inspiratie maar eens bij de volgende Thuishuizen:

Thuishuis kinderdagverblijf

Doorgroeimodel
Om als kinderdagverblijf in een speciaal daarvoor verbouwde ruimte in of aan huis te mogen beginnen is het noodzakelijk dat het bestemmingplan voldoet aan de bestemming 'Kinderopvang'. Iedere gemeente heeft hiervoor min of meer zijn eigen regels. 
Bij Thuishuis hebben verschillende ondernemers de doorstart gemaakt van een Thuishuis gastouderopvang naar een kleinschalig kinderdagverblijf. Daarbij heeft Thuishuis de ondernemers ondersteund in het aanvragen van de toestemming/vergunning om in de bestaande ruimte aan of bij huis de kinderopvang voort te mogen zetten onder de regelgeving van kinderopvang.

Voordelen t.o.v. gastouderopvang
Dit biedt voor de ondernemer een aantal voordelen: het uurtarief dat ouders betalen is hoger dus meer omzet, ouders krijgen een hogere kinderopvangtoeslag dan bij gastouderopvang, je mag werken met personeel waardoor je ouders bij ziekte en vakantie meer continuïteit kunt bieden.

Voorbeelden van ondernemers die doorgegroeid zijn van gastouderopvang naar kinderopvang aan/bij huis: