Leergang Thuishuis nu Branche-erkende scholing

12 jun 2019

We hebben er even op moeten wachten maar de Thuishuis Leergang is geaccrediteerd als Branche-erkende scholing Pedagogiek 0-13 jaar!

Branche-erkende scholing

Met ingang van 1-1-2019 moet alle kinderopvang een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aanstellen voor het doen van pedagogisch beleidswerk en het coachen van alle leid(st)ers op de groep. Het pedagogisch beleidswerk voeren de Thuishuisondernemers zelf uit maar de coach moet voldoen aan een Branche-erkende scholing. Hiervoor is een lijst beschikbaar in de cao Kinderopvang. 

Thuishuis heeft haar Leergang beoordeeld op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Branche-erkende scholing. Hiervoor moest de scholing o.a. voldoen aan een HBO werk/denkniveau. Na een aantal toevoegingen en aanpassingen hebben we de Leergang aangeboden voor accreditatie (beoordeling). En het lange wachten werd beloond...

Namens het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) kan ik u het volgende positieve bericht mededelen. Het OAK heeft de door Stichting Thuishuis aangeboden training Leergang Module Pedagogiek Thuishuis beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria en daarop goedgekeurd als branche-erkende scholing voor pedagogiek 0-13 jaar.