Coach jij of coach ik?

29 mei 2019

De coachingsbijeenkomsten voor de Thuishuizen zijn onlangs van start gegaan. Op deze avonden bespreken we dilemma’s of lastige situaties uit de dagelijkse praktijk van de kinderopvang samen met collega Thuishuisondernemers en/of met het personeel van de Thuishuizen. Zo verhelderen we verschillende lastige situaties en vergroten we deskundigheid en professionaliteit. De deelnemers coachen elkaar onder leiding van een pedagoog van Thuishuis.

Waarom coachingsbijeenkomsten?

Om te voldoen aan de nieuwe regels voor de aanstelling van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach die per 1-1-2019 van kracht is, is Thuishuis gestart met het organiseren van coachingsbijeenkomsten. Ondernemers kunnen alleen of met personeel meedoen aan deze sessies. Of er voor kiezen alleen het personeel deel te laten nemen. De bijeenkomsten worden geleid door een pedagoog van stichting Thuishuis in een groep van maximaal ca. 8 deelnemers.

Coachingsbijeenkomst bij Thuishuis de Torteltuin samen met Thuishuis 't Oelenest en Thuishuis de Kleine Gast
Coachingsbijeenkomst bij Thuishuis de Torteltuin samen met Thuishuis 't Oelenest en Thuishuis de Kleine Gast

Wat houden de coachingsbijeenkomsten in?

Bij de coachingsbijeenkomsten krijg je de mogelijkheid om een situatie of probleem waar je tegen aan loopt in de dagelijkse praktijk voor te leggen aan je collega’s. Door samen het probleem te analyseren, te kijken naar mogelijk passende manieren om hier mee om te gaan, wordt het mogelijk het probleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken en er zo een idee over te vormen. Het gaat er niet direct om een kant en klaar advies en oplossing te krijgen, maar vooral om meer inzicht te krijgen in eigen handelen, te leren reflecteren en ook om situaties vanuit verschillende richtingen te benaderen en zo beter gefundeerde keuzes te kunnen maken.

Coaching is dus bedoeld om achtergronden en oorzaken van een vraag of probleem te onderzoeken. Wanneer je er immers samen naar kijkt en samen zoekt naar betekenissen, wordt je inzicht vergroot, verhelder je samen verschillende lastige situaties voor jezelf en je omgeving en vergroot je je deskundigheid en professionaliteit.

Het uiteindelijke doel is dus om een meer reflectieve manier van werken te verkrijgen i.p.v. tot concrete oplossingen te komen.