Baby's in de kinderopvang

11 nov 2019

Baby’s in de kinderopvang

In het kader van de Wet IKK wordt vanaf 2023 voor het werken met 0-jarigen specifieke scholing gevraagd. Uit onderzoek is gebleken dat baby's onvoldoende aandacht krijgen in de kinderopvang. De rijksoverheid heeft daarom maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). 

  • De leidster-kind ratio moet in orde zijn. Met een rekentool kan berekend worden hoeveel beroepskrachten wettelijk minimaal verplicht zijn in de kinderopvang
  • Vaste gezichten op de groep
  • Voor 2023 moet iedereen die met baby's werkt extra bijscholing hebben gevolgd

Stichting Thuishuis heeft uit een divers scholingsaanbod gekozen voor de online module “Baby’s in de kinderopvang” van E-school Kinderopvang om op deze wijze te voldoen aan alle gestelde eisen. De online module bestaat uit e-learning met bijbehorende praktijkopdrachten (6). Daarnaast vindt een bijeenkomst plaats met andere cursisten die de training volgen. Op zaterdag 2 november vond de eerste bijeenkomst plaats, onder leiding van Ellen Kappen, adviseur regel en wetgeving kinderopvang, en Margit Vos, pedagoog. Tijdens de bijeenkomst werden de verschillende praktijkopdrachten onder de loep genomen, en werd er flink op los gediscussieerd.

De stelling "Baby's horen eigenlijk niet thuis in de kinderopvang" werd door de deelnemers met argumenten tegengesproken. Een aantal tegenargumenten van thuishuisondernemers. Baby's horen wel thuis in de kinderopvang:

  • Vroegtijdig signalering door observaties (achterstanden optijd kunnen waarnemen)
  • structuur bieden; rust, reinheid, en regelmaat
  • Goed voor de ontwikkeling; baby's leren van elkaar
  • ondersteuning voor ouders

In maart en april vinden de volgende twee groepen plaats. 

zaterdag 2 november 2019 in Tolbert
zaterdag 2 november 2019 in Tolbert