2017: een terugblik

6 mei 2018

We kunnen terugkijken op een mooi jaar waarin 30% meer kinderen dan in 2016 zich thuis voelen bij Thuishuis. Waarin we afscheid hebben genomen van een aantal vaste gezichten en nieuwe mensen onderdeel zijn geworden van de Thuishuis familie. Een jaar waarin we onze organisatie nog verder hebben geprofessionaliseerd, met name op het gebied van communicatie met ouders en de financiële dienstverlening. In 2018 zetten we deze professionalisering door, maar er staat ons ook een grote taak te wachten op het gebied van regelgeving.

Eind 2017 zijn er 41 franchiseondernemers met een eigen Thuishuis. Hiervan werken er 15 als zelfstandig gastouder en 26 ondernemers hebben een kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang. Er zijn 3 nieuwe Thuishuizen geopend. Alle Thuishuizen bieden gezamenlijk opvang aan 1076 kinderen, dit aantal is 30 % hoger dan in 2016.

Wij blijven op zoek naar enthousiaste nieuwe ondernemers die we kunnen ondersteunen met de Thuishuis-formule. In 2017 zijn er in totaal 12 avonden georganiseerd die door 80 geïnteresseerde aspirant-ondernemers zijn bezocht. In oktober is er een leergang voor nieuwe Thuishuis-ondernemers van start gegaan met 4 deelnemers.

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het verbeteren van de processen rondom het versturen van contracten en facturen. Een belangrijk doel was om het aantal fouten te minimaliseren en te zorgen voor continuïteit van de financiële dienstverlening. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een overeenkomst gesloten met Harrier accountancy. Miranda Hofsteenge is onze vaste contactpersoon bij Harrier. Zij doet de facturering en is de financiële helpdesk voor ouders en ondernemers.

In het najaar zijn we gestart met een pilot voor de app Konnect. In deze handige app kunnen ouders foto’s bekijken, lezen over de dagelijkse gebeurtenissen. Zo kunnen ouders met één druk op de knop zien hoe hun kindje de dag bij het Thuishuis heeft beleefd.

De gastouderopvang is met een vragenlijst door ouders geëvalueerd. Zo weten we bijvoorbeeld dat ouders het pedagogisch plan van de gastouder gemiddeld met een 8,2 beoordelen!

De Thuishuis-ondernemers zijn regelmatig bijgeschoold. Niet alleen werd er aandacht besteedt aan EHBO, BHV maar ook taal en interactievaardigheden en de meldcode kindermishandeling waren onderdeel van het scholingsaanbod.

Thuishuis De Lytse Haskes heeft de Kinderopvang Award gewonnen voor beste kinderopvanglocatie in Friesland. Thuishuis It Boefke scoorde ook hoog met een derde plaats op landelijk niveau. De award is gebaseerd op beoordelingen van ouders.

We haalden dit jaar het nieuws met de Modderdag bij Thuishuis Klavertje4 en de kinderopvang Awards. Ook wisten de verschillende jubilea de nodige publiciteit te genereren. Ons magazine heeft een opfrisbeurt gekregen en is breed verspreid.