U bent hier: Home / Over Thuishuis / Pedagogische kwaliteit

Pedagogische kwaliteit

Alle Thuishuisondernemers hebben binnen de kaders van het pedagogisch beleid van Stichting Thuishuis een eigen pedagogisch beleidsplan geschreven. Hierin kunt u de werkwijze lezen van het betreffende Thuishuis. Tevens heeft Stichting Thuishuis een pedagoog in dienst, die jaarlijks een huisbezoek brengt aan iedere Thuishuisondernemer.

verfhandenPedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan van Stichting Thuishuis leest u de pedagogische visie van Stichting Thuishuis. Deze visie verwoordt de uitgangspunten voor de omgang, verzorging en opvoeding van kinderen die opgevangen worden bij de ondernemers in de Thuishuizen. lees meer...

Naast dit algemene beleidsplan van Stichting Thuishuis heeft iedere Thuishuisondernemer een individueel pedagogisch beleidsplan gericht op het eigen Thuishuis. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent kunt u kijken op de website van het betreffende Thuishuis of u kunt de ondernemer hiernaar vragen.

Pedagoog

Margit nwStichting Thuishuis heeft een pedagoog, Margit Vos, in dienst die jaarlijks alle Thuishuisondernemers bezoekt. Zij brengt een bezoek van 3 uur aan een Thuishuis tijdens openingstijden. Zij observeert het pedagogisch handelen, mede naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan van de betreffende Thuishuisondernemer. Bij het observeren van de Thuishuisondernemers gaat ze uit van de richtlijnen die de overheid in de Wet Kinderopvang heeft gegeven voor verantwoorde kinderopvang. Dit is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Margit is voor alle ondernemers ook aandachtsfunctionaris en aanspreekpunt als het gaat om het signaleren van kindermishandeling. Zij adviseert en ondersteunt de Thuishuisondernemers indien er vermoedens/signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling en de te nemen stappen die vermeld staan in de Melcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hebt u vragen of wilt u meer weten, neem contact met ons op: 050-5778005, of info@thuishuis.info

Deel op