Thuishuis kindercentrum

Wil je een kleinschalig kinderdagverblijf beginnen en zelf veel op de groep staan, dan komt er veel op je af. De locatie moet aan een aantal eisen voldoen, je moet een kindgerichte opleiding hebben. En hoe zit het met de vergunningen en de GGD controle?

Kleinschalig kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang
     

Wij bieden je de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer een kleinschalig kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang te starten. Door je aan te sluiten bij Thuishuis kun je gebruik maken van de kennis en de ontwikkelde documenten. Je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden.
Het starten van een kindercentrum biedt o.a. de volgende mogelijkheden:

  • Je kunt als ondernemer zowel dagopvang als buitenschoolse opvang bieden;
  • Het Thuishuis kan (soms) op je woonlocatie, maar mag ook op een andere locatie dan je woonadres gevestigd worden;
  • Je mag ongeveer 6 kinderen opvangen en met personeel meer dan 6;
  • Kleinschalig en flexibel zijn de kenmerken van een Thuishuis kindercentrum.

Het aantal kinderen dat je op wilt vangen is mede afhankelijk van de grootte van je locatie. Dit kan bv. een groep van 6 kinderen in de leeftijd van 0–4 jaar zijn, maar dat kan bv. ook een grotere gecombineerde groep zijn met kinderen van 0-12 jaar.

Vaardigheden en leergang

Thuishuis heeft een leergang ontwikkeld met als doel je zo goed mogelijk voor te bereiden op een eigen onderneming in de kinderopvang bij Stichting Thuishuis. Het is een korte en praktische leergang.
Als je een kindercentrum wilt beginnen moet je al in het bezit zijn van een geschikt diploma voor pedagogisch medewerker (zoals bv. SPW 3/ PW3). Andere opleidingen die ook voldoen kun je hier vinden. 
Voordat je als aspirant-ondernemer toegelaten wordt tot de leergang, vindt er een selectie plaats naar vooropleiding en vaardigheden.

Nieuwsgierig geworden?
Zet nu een stap richting jouw zelfstandigheid en neem contact met ons op zodat je alles te weten komt over hoe Thuishuis jou het ondernemen makkelijker maakt.