Verschillende soorten Thuishuizen

Thuishuizen zijn er in 'soorten en maten', ieder Thuishuis is uniek en iedere Thuishuisondernemer is uniek. Dat maakt het runnen van je eigen kinderopvang zo leuk; je hebt veel vrijheid om jouw Thuishuis volgens jouw eigen visie op kinderen vorm te geven. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Samen maken we jouw droom waar.

Unieke kinderopvang

Bij Thuishuis zijn een groot aantal Thuishuisondernemers aangesloten die hun eigen kleinschalige kinderopvang runnen. Allemaal ondernemende mensen die op verschillende plekken, met verschillende achtergronden en met een verschillende visie hun droom van een eigen kleinschalige kinderopvang hebben vormgegeven, samen met het team en de andere ondernemers van Thuishuis.

Allemaal uniek. Kijk maar eens bij onderstaande voorbeelden.

Kinderopvang aan huis

Kinderopvang aan huis

Kinderopvang aan huis; in een verbouwde garage, in een tuinhuis of een voormalige schuur. Als gastouder en in sommige gevallen ook als kleinschalig...

Lees verder

KINDERCENTRUM OF GASTOUDEROPVANG

Kleinschalig kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang

Wij bieden je de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer een kleinschalig kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang te starten. Door je aan te sluiten bij Thuishuis kun je gebruik maken van de kennis en de ontwikkelde documenten. Je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden.

Het starten van een kindercentrum biedt o.a. de volgende mogelijkheden:

 • je kunt als ondernemer zowel dagopvang als buitenschoolse opvang bieden;
 • het Thuishuis kan (soms) op je woonlocatie, maar mag ook op een andere locatie dan je woonadres gevestigd worden;
 • je mag ongeveer 6 kinderen opvangen en met personeel meer dan 6;
 • kleinschalig en flexibel zijn de kenmerken van een Thuishuis kindercentrum.

Het aantal kinderen dat je op wilt vangen is mede afhankelijk van de grootte van je locatie. Dit kan bv. een groep van 6 kinderen in de leeftijd van 0–4 jaar zijn, maar dat kan bv. ook een grotere gecombineerde groep zijn met kinderen van 0-12 jaar.

Gastouderopvang op het woonadres

Een Thuishuis gastouderopvang is altijd op het woonadres van de ondernemer. De opvang vindt vaak plaats in een verbouwde garage of andere verbouwde ruimte aan of bij huis. Je werkt binnen de franchiseformule van Thuishuis. Je mag max. zes kinderen tegelijk opvangen inclusief aanwezige eigen kinderen onder de tien. 

Doorgroeien naar kinderdagverblijf / kindercentrum 

Een Thuishuis gastouderopvang kan als aanloop gebruikt worden om 'door te groeien' naar een Thuishuis kinderdagverblijf of kindercentrum. We hebben alles in huis om je goed te begeleiden in deze stap. Denk daarbij aan vergunningen en protocollen.  

Welke eisen stellen we aan gastouders? 

 • een kindgerichte opleiding op minimaal MBO 3 niveau;
 • een kinder-EHBO diploma 
 • de intentie om op termijn 'door te willen groeien' naar kinderdagverblijf of kindercentrum.  

Thuishuizen in ontwikkeling

Thuishuizen zijn in ontwikkeling; er wordt jaarlijks bijgeschoold op verschillende onderwerpen en er zijn Thuishuizen die bedrijfsmatig een ontwikkeling doormaken, bijvoorbeeld:

 • Een aantal Thuishuisondernemers zijn gestart als gastouder en zijn door gegroeid naar een kleinschalig kinderdagverblijf of kindercentrum.
 • Er zijn ondernemers die klein zijn begonnen (max. 6 kinderen) en hebben, doordat er veel vraag is, het aantal beschikbare kindplaatsen verhoogd. Ze werken nu met max. 12 of 16 kinderen, met 2 groepen en/of met personeel.
 • Er zijn Thuishuisondernemers die in gesprek zijn met scholen in hun dorp om samen een Integraal Kind Centrum te gaan vormen of een Brede School met een compleet aanbod van voorschoolse opvang, dagopvang, nachoolse opvang en peuteropvang in de school.

Ondersteuning en advies door het team van stichting Thuishuis

Het team van Thuishuis ondersteunt bij de ontwikkeling die Thuishuizen doormaken door bijvoorbeeld:

 • aanwezig te zijn en te adviseren bij gesprekken met schooldirecties en/of besturen, gemeenten, directie van Zorgcentra of andere partijen;
 • te begeleiden bij de wet- en regelgeving als het gaat om het betrekken van een nieuwe locatie of ruimte;
 • samen de GGD-inspectie goed voor te bereiden omdat bij wijzigingen in bedrijfsvoering alle stukken (pedagogisch beleidsplan, informatieboekjes voor ouders, enz.) aangepast moeten worden en moeten voldoen aan de eisen vanuit de wet;
 • advies te geven over het werken met personeel als werkgever; hoe leid je dit in goede banen en welke mogelijkheden zijn er.

Samen zijn we sterk!

Kortom: in alle stadia van je eigen kinderopvang sta je er niet alleen voor maar is Thuishuis er om samen met je te kijken naar de mogelijkheden. Samen bouwen we aan jouw droom, samen zijn we sterk.