Pedagoog voor advies

Pedagogische kwaliteit

Als je je eigen kinderopvang hebt is het fijn om bij vragen of problemen die je met kinderen hebt advies te kunnen vragen.
Thuishuis heeft daarvoor een pedagoog in dienst, Margit Vos. Margit geeft adviezen als een Thuishuisondernemer vragen heeft en komt, indien nodig, een kindje observeren in de groep.

Naast deze adviezen op maat komt Margit eens per jaar op bezoek bij alle Thuishuizen. Ze kijkt naar de pedagogische kwaliteit in de opvang en bespreekt  hoe de opvang verloopt. Dit wordt door de Thuishuisondernemers als zeer prettig ervaren.