De Thuishuisformule

Samen sterk is de kracht van onze organisatie. Als zelfstandig ondernemer komt er veel op je af, je moet een soort duizendpoot zijn. Door je aan te sluiten bij een organisatie die gespecialiseerd is in kinderopvang krijg je ondersteuning. Je kunt je dan beter richten op dat waar je goed in bent, namelijk het werken met kinderen.

Wij bieden je een formule om de stap naar zelfstandig ondernemerschap in de kinderopvang kleiner te maken. Het is een samenwerking tussen jou als ondernemer en ons als Stichting Thuishuis. Beiden hebben rechten en plichten die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Waar moet je als ondernemer aan voldoen?

 • je volgt de leergang die Thuishuis aanbiedt
 • je werkt binnen de pedagogische normen die zijn vastgelegd in het Handboek Thuishuis
 • je maakt gebruik van de huisstijl van Thuishuis
 • je hebt achterwacht geregeld voor ziekte of calamiteiten
 • je voldoet aan de eisen in de Wet kinderopvang
 • je stelt zelf je uurprijs vast en bepaalt daarmee deels de hoogte van je omzet
 • je bedenkt zelf de naam voor je Thuishuis, je naam begint met Thuishuis: b.v.: Thuishuis 'Ollekebolleke'
 • je doet aan werving in de eigen omgeving
 • je bent zelf verantwoordelijk voor de werving en  bezetting

Stichting Thuishuis

 • wij bieden een leergang waardoor je goed voorbereid kunt starten met jouw eigen Thuishuis
 • wij zorgen dat Stichting Thuishuis en de Thuishuisondernemers blijven voldoen aan de wet- en regelgeving
 • wij verzorgen de facturering aan de ouders
 • wij dragen zorg voor algemene PR
 • wij organiseren een ruim aanbod van bijscholing
 • wij organiseren inspraak middels de adviesraad
 • wij leveren logo/huisstijl
 • wij leveren het digitale Handboek Thuishuis
 • wij komen minimaal twee keer per jaar bij je langs
 • wij ondersteunen bij vragen of problemen
 • wij leveren jouw website
 • wij zijn betrokken medewerkers 
 • wij zijn een organisatie met korte lijnen