U bent hier: Home / Nieuws / Signalen van kindermishandeling, en dan?

Signalen van kindermishandeling, en dan?

Als je werkt met kinderen kan het voorkomen dat je je zorgen maakt om een kind, je vangt signalen op van bv. geweld, mishandeling of verwaarlozingmeldcode. En dan....?
Waar let je dan op? Wat doe je dan? Hoe kun je het kind en de ouders zo goed mogelijk helpen?

Niets doen is geen optie. Bij Thuishuis werken we met de verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Alle Thuishuisondernemers worden hierin getraind zodat ze weten op welke manier ze hiermee om moeten gaan.

Eind januari heeft een aantal mensen deze training weer gevolgd onder de deskundige leiding van Gea Rutgers. 

Zo zijn ze weer alert op signalen en kunnen wellicht iets betekenen voor een kind in een moeilijke situatie.

Deel op