U bent hier: Home / Nieuws / Gezocht: bestuursleden

Gezocht: bestuursleden

Stichting Thuishuis is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor één van de volgende profielen: kinderopvang, juridisch/bestuurlijk of marketing/ondernemerschap.

Kleinschalige kinderopvang

Wie wil er niet het beste voor zijn kind? Een fijne jeugd is de springplank voor een mooie toekomst. Daarom moeten kinderen kunnen opgroeien in een veilige, plezierige omgeving waar ze zich geborgen voelen. Een omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Dat is waar kleinschalige kinderopvang bij Thuishuis voor staat. 

Noord-Nederland

In Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel) zijn ruim 40 Thuishuizen gevestigd. Dit aantal moet de komende jaren gestaag doorgroeien. In alle gevallen zijn Thuishuizen zelfstandig ondernemers, die onder de vlag van de franchiseformule van Stichting Thuishuis opereren. Zelfstandig ondernemers die op professionele wijze werk maken van kleinschalige kinderopvang. De franchiseformule is in 2016 aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd.

Samenstelling, rol en taken bestuur Thuishuis

Het bestuur van de Stichting Thuishuis is eindverantwoordelijk. De directeur is samen met de uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Op dit moment bestaat het bestuur van de stichting uit vijf leden. Het bestuur stelt de jaarrekening en de begroting vast, en is verantwoordelijk voor de lange termijn koers van de stichting. De stichting beschikt ook over een franchiseraad waarin de ondernemers zijn vertegenwoordigd.

Het bestuur vergadert vier tot zes keer per jaar in Groningen. Daarnaast is er jaarlijks één gecombineerde vergadering met de franchiseraad.

Er is een jaarlijkse onkostenvergoeding beschikbaar voor de bestuursleden.

Competenties, kennis en ervaring

Het bestuur van Thuishuis beschikt als geheel over de volgende competenties, kennis en ervaring:

  • affiniteit met de dienstverlening die Thuishuis biedt;
  • algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
  • het vermogen om op een constructieve wijze de directeur te adviseren, waarbij een goed evenwicht wordt bewaard tussen governance en guidance; tussen afstand en nabijheid;
  • een open attitude, integriteit en verantwoordelijkheidsbesef en een onafhankelijke opstelling, reflectie heeft op de eigen rol, invloed en gedrag en de bereidheid om daarop aangesproken te worden en omgekeerd anderen daarop aan te spreken;
  • relevante netwerken binnen de kinderopvangbranche;
  • relevante kennis van (wet- en regelgeving in) de kinderopvangbranche;
  • een relevant (bestuurlijk) netwerk in Noord-Nederland;
  • voldoende tijd om de functie naar behoren uit te oefenen, ook voor educatie en voor het volgen van ontwikkelingen op het gebied van de kinderopvang in het algemeen en die van de dienstverlening die Thuishuis biedt in het bijzonder.


Het huidige bestuur telt vijf bestuursleden met de volgende profielen:
-       financieel/economisch
-       juridisch/bestuurlijk
-       marketing/ondernemerschap
-       kinderopvang

Op dit moment werven we voor drie profielen: kinderopvang, juridisch/bestuurlijk en ondernemerschap.

Reageren?

Je motivatiebrief en cv ontvangen we graag uiterlijk 26 mei 2018 via de mail . De gesprekken staan gepland op 7 juni 2018 tussen 12 en 16 uur. Meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, Ank Groeneveld via

Deel op