Pompidoe in het hart van de gemeenschap

Het dorp heet Kollumerpomp, maar in de Friese volksmond de Pomp. Bregtje Kingma wilde de naam van het dorp graag terug laten komen in haar Thuishuis. En zo ontstond Pompidoe. Thuishuis Pompidoe staat letterlijk in het hart van het dorp. De Pomp telt slechts 480 inwoners, waarvan een groot aantal kind is. En die kinderen en hun ouders weten allemaal de weg naar Pompidoe te vinden. Kinderen van 0 tot 12 komen er naar de dag-, de tussen- en buitenschoolse opvang. En naar de peuterspeelzaal. Want Bregtje is behalve Thuishuisondernemer ook peuterjuf. Dit is nu nog een baan erbij, maar er zijn plannen om de peuterspeelzaal onderdeel te maken van Thuishuis Pompidoe. Daarmee heeft Bregtje een primeur en is de gemeente Kollum een voorloper in het uitvoeren van de zogenaamde harmonisatie. Landelijk wordt al jaren gesproken over een samengaan van peuterspeelzalen en kinderopvang, maar de uitvoering van deze plannen stuit nogal eens op praktische bezwaren.

Door verschillende geldstromen en wet- en regelgeving lukt het partijen niet altijd elkaar te vinden. Bij Pompidoe lukt dat prima. Margreet Meirink-van Kammen, voorzitter van peuterspeelzaal de Pompeblêdsjes, is blij met het Thuishuis. "Pompidoe is kleinschalig. Kinderen kunnen in een vertrouwde, gezellige omgeving, ontspannen de wereld ontdekken. Ouders en kinderen van onze peuterspeelzaal kennen de ruimte en de leidsters. Daarom kiezen we voor Thuishuis Pompidoe voor onze peuters." Bregtje is blij dat er nu gewerkt wordt aan de mogelijkheid om met haar Thuishuis aan de brede vraag te voldoen.

Van gastouder naar kindercentrum

Bregtje stopte met haar administratieve baan toen ze een kind kreeg. Al snel vroeg de buurvrouw haar of ze niet als gastouder ook voor haar kind wilde zorgen. Ze vond het werken met kinderen zo leuk dat ze als vrijwilliger op de peuterspeelzaal aan de slag ging en een kindgerichte opleiding ging volgen. Tijdens haar stage in Burum zag ze hoe leuk het is om verschillende vormen van kinderopvang te combineren. Een collega wees haar op de informatieavonden van Stichting Thuishuis. "Daar werd ik alleen maar enthousiaster van. Als gastouder zat ik eigenlijk al 'vol'. Naast de vijf kinderen die ik opving, had ik een aanvraag voor nog een broertje en een zusje. En die zou ik dan dus niet beide kunnen plaatsen, want als gastouder mag je maximaal zes kinderen opvangen. Zo is het gegaan". Pompidoe startte met drie dagen, maar als snel breidde Bregtje uit naar vijf dagen. Ze paste de ruimte van de peuterspeelzaal aan en knapte alles mooi op. Dat was aanstekelijk, want niet lang daarna kreeg ook het dorpshuis een make-over. Bregtje kan niet wachten weer te gaan verbouwen: een extra ruimte voor de 0-2 jarigen en een tweede slaapkamer erbij. Zo bouwde ze in vier jaar tijd een kindercentrum voor alle kinderen van de Pomp. Het is een klein dorp, maar van krimp is hier geen sprake. De komst en de uitbreiding van Pompidoe zijn voor ouders die hier willen (gaan) wonen ideaal. Alle opvang 
dichtbij; misschien dat het dorp hierdoor juist groeit…

Wil je meer lezen over het starten van je eigen kinderopvang?
Ontvang het gratis magazine. Vraag het hier aan en het komt meteen naar je toe.