Een warm nest

Cindy de Jonge gunt ieder kind een warm nest. Toen het kinderdagverblijf waar Cindy 's zoon werd opgevangen de deuren moest sluiten, pakte ze de handschoen op. Ze besloot een eigen kinderdagverblijf te starten: een warm nest voor kinderen uit Annen (Drenthe) en omstreken. Over de naam hoefde ze niet lang na te denken. Inwoners van Annen worden ook wel Anner Oelen genoemd... Het had nog wel wat voeten in aarde voor het bord met Thuishuis 't Oelenest geplaatst kon worden. De vergunningsaanvraag stokte en zonder vergunning geen kinderdagverblijf. Cindy nam het heft in eigen hand en mailde de burgemeester. En toen kwam het goed. En meer dan dat. Want inmiddels runt ze met haar medewerkers een
heus kindercentrum.

Van kledingrekken naar rekstok

Na het afronden van haar kindgerichte opleiding koos Cindy voor de Pabo. Dit bleek toch niet helemaal haar ding te zijn en dus stopte ze na een jaar. Het was knap lastig om na dit uitstapje werk te vinden in de kinderopvang en omdat Cindy niet het type is om stil te zitten ging ze in een kledingwinkel werken. Ze schopte het tot bedrijfsleider, was verantwoordelijk voor de inrichting van nieuwe filialen en gaf leiding aan een aantal medewerkers: een ondernemende vrouw in een ondernemende baan. Toen duidelijk werd dat de winkelbel en de kassa te weinig rinkelden wachtte Cindy niet af. "Het leek of alles bij elkaar kwam: mijn baan stond op de tocht, het kinderdagverblijf van mijn zoontje ging sluiten en tegenover mijn huis was een geschikte ruimte te huur". Vriend Harry Marissen, die samenwerkt met Stichting Thuishuis, raadde aan eens contact te zoeken. En zo kon Cindy, toen de vergunning er dan toch kwam, haar hart volgen.

Geen concurrent, we vullen elkaar aan

Annen heeft twee kinderdagverblijven en een aantal 
gastouders. Voordat Cindy met haar Thuishuis van start ging deed ze marktonderzoek om te kijken of er ruimte was om haar droom te verwezenlijken. Ze besloot zich met een aantal zaken te onderscheiden. Net als bij andere Thuishuizen betalen ouders per uur en niet per dagdeel. Daarnaast is 't Oelenest al om 7. 00 uur open en soms, als het moet, al om 6.30 uur. Ouders die bijvoorbeeld in de zorg werken zijn heel blij met de ruime openingstijden en met de flexibiliteit. "Hierin onderscheid ik me van de andere kinderopvang en ik merk dat ouders ook heel bewust kiezen voor kleinschalige kinderopvang. Ik werd in het begin echt wel gezien als concurrent. Terwijl ik dat toen zeker nog niet was. Ik denk ook niet in termen van concurrentie. Als ik vol zit verwijs ik ook rustig door naar de gastouders in het dorp." En zo groeide Cindy's Oelenest tot het kindercentrum dat het nu is. Al snel kwam er personeel. De mevrouw, die na de sollicitatie afhaakte omdat de geboden uren voor haar te weinig waren, maakte ze oneindig blij. Cindy gaf haar de gouden tip dat er in het dorp behoefte was aan Tussen Schoolse Opvang; iets wat zij binnen
haar Thuishuis niet kon bieden. "Hoe mooi kan het zijn? 
Het werd een succes en zo vullen we elkaar prima aan!"

Mama thuis en mama Thuishuis

Tussen de spelende kinderen lopen ook Cindy's eigen kinderen. Dat was in het begin natuurlijk best even wennen. "Misschien ben ik wel wat strenger voor hen dan voor de andere kinderen. Hier gelden de regels van 't Oelenest en thuis hebben we onze eigen regels". Het Thuishuis is voor Cindy en haar kinderen een tweede thuis. Maar dat geldt ook voor de ouders die voor 't Oelenest kiezen. "Ik begon met opvang voor kinderen tot vier jaar, maar al gauw kwam de vraag van ouders of een ouder zusje ook niet hier terecht kon. Zo groeide het kindercentrum tot wat het nu is. Een veilige en gezellige plek waar kinderen van nul tot twaalf zich thuis voelen. Met aandacht voor normen en waarden en een aai over de bol als een kindje dat nodig heeft. En waar met thema's van de VVE methode Uk&Puk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen. Met behulp van observaties volgen we de ontwikkeling van de kinderen. Als ouders bepaalde zorgen hebben kunnen onze observaties goede aanvullende informatie bieden en de basisscholen zijn blij met onze warme en uitgebreide overdracht."


"Het is nu klaar; ik wil niet groter"

Bij 't Oelennest wordt druk verbouwd. Cindy wil voor de BSO-kinderen een ruimte creëren, waar ze hun speelgoed kunnen laten staan als de kleintjes uit hun bedjes komen. Kon ze bij de start volstaan met het sauzen van de muren en het aanwezige meubilair aanvullen met speelgoed, nu is er dus een echte verbouwing. "De kinderopvang en de BSO blijven gecombineerd, maar ik wil dat de oudere kinderen een eigen plek hebben. Veel van de oudere kinderen vinden de kleintjes schatten en vinden het leuk om bij de zorg betrokken te worden. Maar er moet niets". De uitbreiding in vierkante meters betekent niet dat Cindy nog groter wil groeien. Met haar drie medewerkers wil ze de jongsten en de oudere kinderen een fijne plek bieden. "De kracht van 't Oelenest zit hem juist ''Ik wil niet groter''in de kleinschaligheid. Het is nu klaar; ik wil niet groter". Voor de BSO kinderen geldt dat er veel kan en niets hoeft. "Ze moeten de hele dag al van alles op school. Hier kunnen ze binnen de regels doen waar ze zin in hebben. Ik bied wel activiteiten aan, maar dan vooral in de vakantie. En als ze willen, en de ouders hier toestemming voor geven, kunnen ze bijvoorbeeld zelf naar het zwembad of al wat eerder naar huis".

"Altijd iets om op terug te vallen"

Cindy voelt zich helemaal thuis bij de franchiseformule van Stichting Thuishuis. Op een afgeschermde Facebook omgeving kan ze dingen delen met de andere ondernemers, die ze ook treft op de Thuishuisdagen. En ze is blij met de dienstverlening van Thuishuis. "Ik ben hier goed in en de mensen van Thuishuis zijn goed in andere dingen. Zij houden de wet- en regelgeving bij en zorgen voor facturering. Zo kan ik me focussen op de kinderen en ben ik 's avonds ook echt vrij. Ik heb altijd iets om op terug te vallen en daar betaal ik graag mijn fee voor. Ik ben wel franchisenemer, maar 't Oelenest is echt mijn bedrijf".
           

Wil je meer lezen over het starten van je eigen kinderopvang? 
Ontvang het gratis magazine. Vraag het hier aan en het komt meteen naar je toe.